Prijava za školu za učitelje Dharme i chana

Ime i prezime:
E-mail:
Kontakt telefon:
Pravila i Utočišta sam preuzeo/la (kada):
   
Član Centra: Da Ne
Sudjelovao/la sam na (koliko) sedmodnevnih chan-povlačenja, od kojih je posljednje bilo (kada):
   
Preporučena donacija za godišnju školarinu je 3.600 kn, čemu treba pridodati 630 kn po sastanku za smještaj i hranu.

Kraljnji rok za prijave je 7. veljače. O prijemu odlučuje učitelj koji će razmotriti svaku prijavu i na temelju vlastite procjene odlučiti zadovoljava li kandidat/kandatkinja uvjete potrebne za glatko i uspješno slijeđenje programa škole. O ishodu ćemo vas obavijestiti do 10. veljače.

Prvi sastnak škole na programu je tijekom produljenog vikenda od četvrtka 20. u 17 sati do nedjelje 23. veljače u 17 sati. Detalji o tom sastanku slijede  tjedan dana prije početka škole. Ako prije tog datuma trebate znati neki detalj, molimo vas pišite na info@budisticki-centar.hr
 

Imate li problema sa slanjem prijave, napravite "refresh" stranice, ispunite sva polja, uključujući .jpg file s fotografijom i prepišite zaštitni kod na dnu stranice.